Sykehusbarn.no logo menu

Musikkterapi

Helt siden 2012 har musikkterapi vært benyttet som behandlingsform for barn og ungdom ved Ahus. Stiftelsen Sykehusbarn har siden oppstart vært en vesentlig bidragsyter og viktig støttespiller for musikkterapien ved Ahus.

Musikkterapi ved Ahus. Foto: Silje Måseide

Bruker musikk for å fremme helse, mestring og livskvalitet

I musikkterapi fokuseres det på pasientenes ressurser, hva de kan og hvem de er, utover det å være syk. Musikken hjelper pasientene å koble seg på de friske sidene sine, og gir meningsfulle avbrekk fra smerter, bekymring og ensomhet som en sykdomssituasjon ofte medfører. Forskning viser at deltagelse i musikkterapi styrker barn og unges evne til å tåle krise, reduserer angst og bidrar til å lindre smerte.

Musikkterapi som behandlingsform

Musikkterapi er et eget fagfelt ved Norges Musikkhøgskole og Grieg-akademiet hvor det tilbys mastergrads-utdanning i faget. Ved Ahus har musikkterapi vært benyttet som behandlingsform til barn og ungdom siden 2012. Helt siden oppstarten har Stiftelsen Sykehusbarn vært en vesentlig bidragsyter til at dette tilbudet har vært mulig å gjennomføre.

Foto: Silje Måseide

Foto: Silje Måseide

Instrumenter, sangskriving og musikklytting

På barne- og ungdomsklinikken ved Ahus tilbys musikkterapi i form av individuelle besøk på pasientrom, isolat, musikkstunder i fellesareal og som avspenning og smertelindring under medisinske prosedyrer. Musikkterapi består blant annet av sang, improvisasjon og samspill på instrumenter, sangskrivning og musikklytting.

En kreativ pause fra smerter og bekymringer

For barn og unge på sykehus bryter musikkterapi opp en hverdag preget av medisiner og passivitet, og inviterer til aktiv deltagelse, kreativitet og mestring. Familie, søsken og andre pårørende er viktige støttespillere rundt pasienten. De inviteres ofte til å ta del i musikkterapi hvor de kan dele gode opplevelser og skape positive minner.

Stiftelsen Sykehusbarn har til nå bidratt med ca 2 millioner kroner inn i dette prosjektet siden oppstarten.

Vil du være med å bidra?

Gi en gave nå Støtt oss fast

Se også...

Publisert 26. okt 2023

Musikkvandring på Ullevål

"Det er tirsdag morgen på Barneavdelingen på Ullevål sykehus. I dag er det musikkvandring, og vi går nedover korridorene med gitar, sang og fioliner. En av legene snur seg smilende i frakken sin og tar noen dansesteg. En liten jente følger etter oss nedover korridoren, og vi spiller en sang for henne i heisen opp..."