Sykehusbarn.no logo menu

- Skaper tillit og trygghet ved Sykehuset Østfold Kalnes

I samarbeid med Stiftelsen Sykehusbarn får nå de minste pasientene på operasjonsavdelingen ved Sykehuset Østfold Kalnes et kosedyr som «premie». – Det handler om å skape en best mulig sykehusopplevelse for de minste pasientene våre – og vi ser at det har effekt, forteller anestesisykepleier og verneombud Jørgen André Olsen.

- Barna på operasjonsavdelingen får kosedyr og diplom, forteller Jørgen A. Olsen og Victoria Farfan. Foto: Anja Ringnes Nilsen, Sykehuset Østfold Kalnes

Å gjennomgå en operasjon på sykehus kan være skremmende nok for oss voksne, men ikke minst for barn. Anestesisykepleier på operasjonsavdelingen og verneombud på Sykehuset Kalnes, Jørgen André Olsen, har derfor tatt initiativ til et lite, men effektivt tiltak for å lette opplevelsen hos de yngste pasientene på avdelingen – nemlig kosedyr som gave for å skape tilllitt og trygghet hos barna som befinner seg i en sårbar situasjon.

- Det handler om å skape en best mulig sykehusopplevelse for dem – og vi ser at det har effekt, forteller han.

Stiftelsen Sykehusbarn bidrar

«Kosedyrprosjektet» ble igangsatt på Kalnes i forrige uke, og det er Stiftelsen Sykehusbarn som bidrar med kosedyrene til operasjonsavdelingen. Flere paller er klare til levering, og stiftelsen ordner med det praktiske rundt leveringen og sørger for at premiene blir fraktet til Sykehuset Østfold. Fra før har stiftelsen et godt samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken på Kalnes, der det blant annet deles ut julegaver til de yngste pasientene hvert år.

Medisinstudent og representant fra Stiftelsen Sykehusbarn, Victoria Farfan, forteller at stiftelsen nå også ser frem til å lette sykehusoppholdet for barn på operasjonsavdelingen.

- Vi er veldig glade for å kunne bidra med noe positivt for disse barna. Og vi jobber hele tiden for at det skal være mest mulig flyt over leveringene, og lite merarbeid for medarbeiderne i sykehuset, å motta gavene fra oss, sier hun.

«Sykepleier-band»-initiativ ga økonomisk støtte

Samarbeidet mellom operasjonsavdelingen og Stiftelsen Sykehusbarn kom på plass på en gøyal måte, da bandet Pento Playboys, bestående av kun anestesi – og operasjonssykepleiere fra Kalnes, hadde spillejobb på en festival som ble arrangert i fjor. Da spørsmålet om honorar kom opp, besluttet bandet at pengene skulle gå til nettopp Stiftelsen Sykehusbarn. Festivalarrangøren syntes også at ideen var god, og bestemte seg for å donere 20 % av pengene som inntjent under bandets opptreden, til stiftelsen.

- Vi setter stor pris på slik støtte. I dette tilfellet ble det dobbelt opp – både økonomisk støtte til oss og fokus på saken vi jobber for, sier Farfan.

- Vi har kort tid på oss, omlag ti minutter, til å skape en god relasjon til barnet og foreldrene i forbindelse med en operasjon. Kosedyrene bidrar til smidighet, forteller Jørgen A. Olsen. Her på operasjonssalen sammen med Victoria Farfan fra Stiftelsen Sykehusbarn. Foto: Anja Ringnes Nilsen, Sykehuset Østfold Kalnes.

- God respons

Verneombud Jørgen André Olsen forteller om svært god respons fra hovedpersonene selv i «kosedyrprosjektet» – nemlig barna selv.

- Ja, og det er veldig fint å se at barna er så fornøyde bare ved å få et kosedyr. I tillegg til kosedyret får de en kul diplom som signeres av oss og lamineres. På denne står det at barnet er modigere enn doktoren. Med tiden ser vi for oss å dele ut grønnkledde kosebamser med «operasjonslignende» tøy, og det kommer.

- Hva er det som er tøffest for de minste ved å bli operert?

- Barna er ofte veldig avhengig av foreldrene - og trenger trygghet. Og vi har kort tid på oss, omlag ti minutter, til å skape en god relasjon til barnet og foreldrene. Disse minuttene må brukes fornuftig, og alt som bidrar til smidighet i denne krevende situasjonen for dem, er positivt. Og kosedyrene blir her en viktig avledningsmanøver som viser seg å bety mye, avslutter Olsen.

Saken er skrevet av Anja Ringnes Nilsen, Sykehuset Østfold Kalnes.

 

Ønsker du informasjon om hvordan du eller din bedrift kan støtte arbeidet til Stiftelsen Sykehusbarn? Kontakt oss på hjelp@sykehusbarn.no

Vil du være med å bidra?

Gi en gave nå Støtt oss fast