Sykehusbarn.no logo menu

Nå kan St. Olavs Hospital «flytte sykehuset hjem» til flere barn som trenger det.

Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim har nå, med midler fra Stiftelsen Sykehusbarn, utvidet tilbudet Avansert Hjemmesykehus for barn til også å inkludere barn som ikke har kreft. Dette vil bidra til å skape en bedre hverdag for flere barn og deres familier. Et tiltak som er svært ettertraktet under koronasituasjonen.

St. Olavs Hospital og Magnhild Owesen Eidem i Avansert Hjemmesykehus for barn har mottatt bil med finansiering fra Stiftelsen Sykehusbarn. Foto: Randi Salvesen

Avansert Hjemmesykehus for barn «flytter sykehuset hjem», slik at barnet og familien ikke må være på sykehuset oftere enn nødvendig. Takket være økonomisk støtte fra Stiftelsen Sykehusbarn kan barn med andre diagnoser enn kreft ved St. Olavs Hospital, nå fra april 2020 få tilbud om behandling hjemme. Tilbudet er for barn med behov for behandling og pleie fra spesialisthelsetjenesten, men uten behov for hyppig overvåkning. Stiftelsen Sykehusbarn er opptatt av å bidra til at alle pasientgrupper som kan ta imot behandling hjemme skal få gleden av dette tilbudet som er til stor avlastning for hele familien.

Økt behov for Avansert hjemmesykehus for barn under koronasituasjonen

På grunn av korona har sykehuset jobbet kontinuerlig den siste tiden for at barn som ikke må, ikke skal behøve å reise til sykehuset. Magnhild Owesen Eidem, koordinator for Avansert Hjemmesykehus for barn ved St. Olavs Hospital, forteller om fordelene ved Avansert Hjemmesykehus for barn;

Nå kan Magnhild Owesen Eidem i Avansert Hjemmesykehus for barn nå ut til enda flere pasientgrupper. Foto: Marit Follan, St. Olavs Hospital.

-På en “vanlig” måned når vi alt mellom 25 til 30 besøk hjemme hos syke barn, alt etter hvilken type hjemmebesøk vi er på. Den siste tiden har vi satt inn ekstra ressurser på grunn av korona og nesten doblet antall besøk for å unngå at barn som ikke må, ikke trenger å komme til sykehuset. Dette er selvfølgelig til stor hjelp for familier med syke barn, og vi har bare fått gode tilbakemeldinger.  Denne perioden viser hvordan Avansert Hjemmesykehus er veien å gå når det gjelder fremtidig pasientbehandling, sier Eidem.

Økonomisk støtte fra BIS Charity og Stiftelsen Sykehusbarn

Tiltaket har blitt gjort mulig med hjelp fra studentsamfunnet på BI i Trondheim. BIS Charity, en undergruppe av BI Studentersamfunn, gjennomfører årlig en innsamlingsaksjon til et veldedig formål. Studieåret 2016/ 2017 samlet de inn hele 80 000 kr til Stiftelsen Sykehusbarn med ønske om å øremerke bidraget til Barne- og ungdomsavdelingen ved St. Olavs Hospital. Stiftelsen tok derfor kontakt med St. Olavs for å avdekke hvordan midlene kunne anvendes på en best mulig måte.

Resultatet ble en bil til disposisjon for Avansert Hjemmesykehus for barn. Etter et  pilotprosjekt med tilbud til kreftsyke barn, er tiltaket nå et faktum. Sykehuset kan gjennom dette tiltaket «flytte sykehuset hjem» til pasienter, også med andre diagnoser.

- Det er helt fantastisk at dere vil hjelpe oss med en bil. Vi vil kunne komme ganske mye lenger i vår drift av hjemmesykehuset ved hjelp av dette tiltaket, sier Randi Solheim Salvesen, Avdelingssjef Barn Intensiv, Barne- og Ungdomsklinikken.

Siri Fuskeland Hafsteen, daglig leder i Stiftelsen Sykehusbarn forteller at stiftelsens formål er å inkludere alle barn på sykehus. Det er flott at sykehuset nå kan inkludere flere pasientgrupper i tilbudet, hvor målet er at den syke skal få en så normal hverdag som mulig.

Familier og barn har det som regel best hjemme i trygge omgivelser hvor barnet har sitt eget rom, sine egne leker og sin egen mat. Foreldre er i nærheten og venner kan komme på besøk. Barnet får en mer normalisert hverdag enn om de hele tiden skulle være på et sykehus. Infeksjonsfaren er også vesentlig lavere ved å være i sitt eget hjem. 

Avansert Hjemmesykehus er et ønsket satsingsprosjekt

I Stiftelsen Sykehusbarns strategi er Avansert Hjemmesykehus for barn et definert ønsket satsingsprosjekt. Stiftelsens formål er å inkludere alle barn i sine tiltak, uavhengig av diagnose. Stiftelsen finansierer allerede 2 biler til Avansert Hjemmesykehus for barn ved Ahus – og har gjort det siden prosjektets oppstart i 2015. Dette er et tilbud stiftelsen ønsker å kunne gi støtte til ved flere sykehus i Norge, som favner alle barn uavhengig av diagnose eller sykdom. 

Ingen barn vil være på sykehus. Vi har derfor stor tro på at Avansert Hjemmesykehus er veien å gå innen pasientbehandling og er utrolig takknemlig for at Stiftelsen Sykehusbarn og finansiering fra BIS Charity gjør det mulig for oss å tilby dette ved St. Olavs Hospital, avslutter Magnhild Owesen Eidem.

Stiftelsen Sykehusbarn er helt avhengig av økonomisk støtte for å oppfylle formålet. Stiftelsen mottar ingen offentlig støtte og driftes helt og holdent på innsamlede midler, gaver fra private givere, bedriftsdonasjoner, private innsamlinger og grasrotandelen.

Vil du være med å bidra?

Gi en gave nå Støtt oss fast

Se også...

Publisert 22. mar 2023

Avansert Hjemmesykehus

Avansert hjemmesykehus for barn innebærer at sykehuset reiser hjem til barnet og familien. Stiftelsen Sykehusbarn finansierer biler til bruk i tilbudet ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital.